Efficiënt leren Wat?

Onze leerlingen schrijven vaak op wat zij moeten leren. Zij zijn zich niet bewust van een programma (van toetsing en afsluiting).

Als leerlingen weten wat het einddoel is en als zij weten dat de lesplanner de weg is om het einddoel te bereiken krijgen leerlingen meer overzicht.

De stof staat in in kleine delen in de planner, dan wordt het duidelijker waar “het allemaal voor nodig is” en waar een docent mee bezig is. Zo ontstaat meer betrokkenheid bij de lessen, het onderwijs.

Dus overzicht en inzicht in de stof doet wonderen.