Resultaten training automatisering lezen

Resultaten training automatisering lezen

Deze leerling, (Carolien genoemd) krijgt een vmbo kader advies van de basisschool.

In het overzicht worden fouten duidelijk:

Bij aanvang van de training (Oranje).
Bij de tweede test minder fouten (blauw).
Bij de laatste test bijna geen fouten meer (Rood) .
Nog een jaar later zien we haar resultaten nog steeds verbeteren bij alle vakken en zij gaat functioneren op haar niveau. (havo).

Dit resultaat is realiseerbaar. In onderstaande tabel is zichtbaar dat het gemiddeld aantal fouten dat leerlingen maken afneemt per periode.

De eerste periode: (geel) zien we veel fouten bij allerlei taalregels.

De tweede periode (blauw) zien we het aantal fouten afnemen.

De derde periode (rood) zien we weinig fouten, het aantal fouten is duidelijk minder.